این وبلاگ به جای وبلاگ "بیان نو" که توسط حاکمیت مسدود گردیده راه اندازی شده است

"این وبلاگ به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده است" ____________________________________________________________________________________________________

۱۳۹۲ مهر ۲۲, دوشنبه

جمع خران

شعری زیبا ووصف زمان از شاعری خوش ذوق

یکی انگلیسی سقط شد خرش

به پیچید عمامه ای بر سرش

قبا برتنش کرد و نعلین به پا

خران دگر را بکردی صدا

چوانبوه آنان همه جمع شد

ره هشیاران بدان منع شد

ندا داد آنگه به جمع خران

که ای وارثان همه بهتران

خران شریف و همه بار بر

تحمل پذیران حرمان و شر

غلامان دربند زور و ریا

مدایم به تعظیم بر اغنیا

که این از بزرگان آل شماست

اگر بندگی کردی اورا رواست

زمین و زمان جمله در دست اوست

می نا چشیده جهان مست اوست

به تعظیم او نیک گردن نهید

به تکریم او بار بهتر برید

خران خر که بودند خرتر شدند

خریت به جا خاک بر سر شدند

به پالانشان کرد بار گران

که شغلی ندارند جز این خران

ازاین پس هر آنچه خرک بار برد

به آخور نرفت و تلنگار خورد

نصیحت شما را سزد ای خران

نمانید اندر غُل نوکران

چو جفتک توانی خود آزاد کن

دل دیگران را زخود شاد کن

چراگاه سبز است و آخور دراز

نداری به نیرنگ تا کی نیاز؟

بکن همت و اهرمن را بکوب

به کون عموسام هم کن تو چوب

ازآن پس ره زندگی باز کن

بزرگی و آزادگی را تو آغاز کن

به امید آن روز شادی کنم

نشستی اگر، خر سواری کنم
"شاولی"


                            


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر